Poland

Rozpad związku może być najtrudniejszym doświadczeniem w życiu człowieka. Nikt nie powinien być zmuszony do stawienia temu czoła samemu. Poprzez dołączenie do jednego z naszych kursów mamy nadzieję, że staniesz się częścią lokalnej grupy, w pobliżu której będziesz mógł czuć się wspierany.
Oferujemy ośmiosesyjne kursy, podczas których dołączysz do małej i zaufanej grupy osób, które również stoją w obliczu separacji lub rozwodu. Wspólnie przeanalizujemy wszystkie wyzwania, przed którymi powszechnie staje się w momencie rozpadu związku, od zmagań emocjonalnych po kwestie praktyczne.
Połączyliśmy doświadczenie profesjonalnych doradców, prawników zajmujących się prawem rodzinnym, mediatorów i specjalistów ds. rodzicielstwa, aby stworzyć kurs pełen praktycznych wskazówek, które pomogą ci odnaleźć się i funkcjonować w trakcie separacji lub rozwodu oraz ograniczyć szkody związane z tym procesem tak bardzo, jak to tylko możliwe.

Komu poświęcony jest ten kurs?
Kurs Odbudowanego Życia jest przeznaczony dla każdego, kto przechodzi lub przeszedł przez rozpad ważnego związku. Dotyczy to zarówno cywilnych związków partnerskich, jak i par żyjących w konkubinacie, niedawnych rozstań, jak i tych, które zakończyły się wiele lat temu.
Organizacja charytatywna  została założona (w UK) przez chrześcijan, którzy poczuli powołanie, by stanąć u boku ludzi ze złamanym sercem, ale była również prowadzona przez mediatorów i grupy społeczne w salach, pubach, biurach, a nawet w piekarni. Treść kursu nie ma charakteru religijnego, jest on przeznaczony dla ludzi wszystkich wyznań i bezwyznaniowych. Nie będziesz osądzany i nikt nie będzie próbował Cię nawracać.

Restored Lives Poland

Breaking up a relationship can be the most difficult experience in a person’s life. Nobody should have to face it alone. By joining one of our courses, we hope that you will become part of a local group where you can feel supported.

We offer eight-session courses where you will join a small and trusted group of people who are also facing separation or divorce. Together, we’ll explore all the challenges that commonly faced when a relationship breaks up, from emotional struggles to practical issues.

We have combined the experience of professional advisers, family law solicitors, mediators and parenting specialists to create a course full of practical tips to help you find yourself and function during your separation or divorce and reduce the harms associated with the process as much as possible. possible.

Who is this course dedicated to?
The Restored Lives Course is for anyone who is going through or has gone through the breakdown of an important relationship. This applies to civil partnerships as well as cohabiting couples, recent break-ups and those that ended many years ago.
The charity was founded (in the UK) by Christians who felt called to stand alongside brokenhearted people, but was also run by mediators and community groups in halls, pubs, offices and even bakeries. The content of the course is not religious, it is intended for people of all faiths and non-denominations. You will not be judged and no one will try to convert you.

 

 

Gdzie kurs się odbywa?

Centrum e10, Elektronowa 10, Warszawa (przy GlobalEXPO)

Venue:

Centrum e10, Elektronowa 10, Warsaw (next to GlobalEXPO)

Kiedy następny kurs?

co poniedziałek od 3 października do 28 listopada 2022 (z przerwą 31 października) od godziny 18:30 do 21:30

The dates for the next course are:

Every Monday from October 3 to November 28 2022 (with a break on October 31) from 18:30 to 21:30

  • Polish Flag